İngiltere Vizesi

İNGİLTERE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

         Şirket Sahibi ve Şirket Ortağı; 

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE orijinal başlıklı kâğıda, gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. İlgili makama görev yazısı. İNGİLİZCE iş yerinin başlıklı kâğıdına yazılmış, başvuru sahibinin adı, firmadaki görevi, seyahatin amacı ıslak imzalı ve kaşeli, kişinin seyahat edeceği tarihleri içeren dilekçe. Uçak otel rezervasyonları ile bu dilekçedeki tarihlerin birbirini tutuyor olması gerekmektedir. 
 7. Ticaret veya Sanayi Odasından, İngilizce oda sicil kayıt belgesi orijinali, 3 aydan eski olmayacak şekilde sunulmalıdır. 
 8. Ticaret veya Sanayi Odasından İngilizce faaliyet belgesi orijinali, 3 aydan eski olmayacak şekilde sunulmalıdır. 
 9. Vergi levhası fotokopisi 2019 yılı olmalıdır.
 10. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi, kuruluş ve son değişiklikleri içermelidir.  
 11. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 12. Bankadan, son 6 aylık şahsi ve şirket hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti,  varsa yatırım hesapları-Banka imza sirküleri. Bankalar veriyor–zorunlu Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 13. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 14. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 15. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 16. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 17. Nüfus cüzdan fotokopisi
 18. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 19. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 20. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir
 21. Protokol belgesi E-Devlet

        Sigortalı Çalışanlar:

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 4. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 5. İlgili makama hitaben, başvuru sahibinin işvereni tarafından İngilizce yazılmış görev ve izin yazısı iş yerinin başlıklı kâğıdına yazılmış, başvuru sahibinin şirkette ne görevle ve ne kadar süredir çalıştığı, seyahatin amacı, kişinin seyahat edeceği tarihleri içeren  ıslak imzalı ve kaşeli, İngiltere ülkesini ziyaretinden sonra çalışmaya devam edeceği bilgisi eklenmelidir. Uçak otel rezervasyonları ile bu dilekçedeki tarihlerin birbirini tutuyor olması gerekmektedir.
 6. İlgili makama hitaben, vize talebi dilekçesi, gidiş amacını anlatan seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe imzalı. İNGİLİZCE
 7. Ticaret veya Sanayi Odasından, İngilizce oda sicil kayıt belgesi orijinali, 3 aydan eski olmayacak şekilde sunulmalıdır. 
 8. Ticaret veya Sanayi Odasından İngilizce faaliyet belgesi orijinali, 3 aydan eski olmayacak şekilde sunulmalıdır. 
 9. Vergi levhası fotokopisi 2019 yılı olmalıdır.
 10. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi, kuruluş ve son değişiklikleri içermelidir.  
 11. SGK işe giriş bildirgesi Barkotlu 
 12. Son 6 aylık maaş bordroları ıslak imzalı kaşeli.
 13. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 14. Bankadan, son  6 aylık maaş hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri-Bankalar veriyor–zorunlu Ayrıca varsa yatırım hesapları- maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 15. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 16. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 17. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 18. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 19. Nüfus cüzdan fotokopisi
 20. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 21. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 22. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir

          Sanatkarlar ve Serbest Meslek Mensupları;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış,  orijinal başlıklı kâğıda gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. İlgili makama görev yazısı, iş yerinin başlıklı kâğıdına İngilizce yazılmış, başvuru sahibinin adı, görevi, seyahatin amacı ıslak imzalı ve kaşeli, kişinin seyahat edeceği tarihleri içeren dilekçe. Uçak otel rezervasyonları ile bu dilekçedeki tarihlerin birbirini tutuyor olması gerekmektedir. İngilizce
 7. Bağlı olduğunuz odadan son 3 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi orijinali ya da bağlı olduğunuz odanın internet sitesinden e-imzalı barkot numaralı olanının alınması gerekmektedir. İngilizce
 8. Vergi levhası fotokopisi 2019 işlenmiş olmalıdır.
 9. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi kuruluş ve son değişiklikleri içermelidir.  
 10. Şirket imza sirküleri fotokopisi.
 11. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 12. Bankadan, son 6 aylık şahsi ve şirket hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri-Bankalar veriyor–zorunlu. Ayrıca varsa yatırım hesapları- maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 13. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 14. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 15. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 16. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 17. Nüfus cüzdan fotokopisi
 18. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 19. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 20. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir.
 21. Protokol belgesi E-Devlet

        Avukat, Doktor, Eczacı Veya Mühendis;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış orijinal başlıklı kâğıdına, gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. İlgili makama görev yazısı, iş yerinin başlıklı kâğıdına İngilizce yazılmış, başvuru sahibinin adı, firmadaki görevi, seyahatin amacı ıslak imzalı ve kaşeli, kişinin seyahat edeceği tarihleri içeren dilekçe.  Uçak otel rezervasyonları ile bu dilekçedeki tarihlerin birbirini tutuyor olması gerekmektedir.
 7. Vergi levhası fotokopisi 2019 işlenmiş olmalıdır.
 8. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 9. Bağlı bulundukları odadan  belge aslı son 3 aylık. İngilizce
 • Doktorlar……………………Tabipler Odasından
 • Avukatlar…………………….Barodan
 • Mimar ve Mühendisler …….Mimarlar ve Mühendisler Odasından
 1. Bankadan, son  6 aylık şahsi hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri-Bankalar veriyor–zorunlu. Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 2. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 3. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 4. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 5. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi
 7. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak.  E-Devlet 
 8. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 9. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir
 10. Protokol belgesi E-Devlet

          Emekliler;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. 4-A emekli ise; E-devletten alınmış barkotlu emekli belgesi olmalıdır. 4-B den ya da 4-C emekli ise; Sgk’ dan alınmış emekli belgesi ıslak imzalı kaşeli olmalıdır. Barkotlu 
 7. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 8. Bankadan, son 6 aylık şahsi, hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri- Bankalar veriyor–zorunlu.   Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 9. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 10. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 11. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 12. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 13. Nüfus cüzdan fotokopisi
 14. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 15. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 16. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir
 17. Protokol belgesi E-Devlet

           Öğrenciler;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. İlgili makama hitaben masraflarını karşılayacak kişiden, masraflarını karşılayacağını içeren, seyahat tarihleri belirtilmiş  dilekçe. Başlıklı kâğıt var ise başlıklı kâğıda yazılmalıdır. İNGİLİZCE
 7. Güncel barkotlu öğrenci belgesi, E-devletten 
 8. Başvuru sahibi reşit değil ise 18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Muvafakatname de reşit olmayan başvuru sahibinin kimin himayesinde olacağı yazmalıdır. Yalnız seyahat edecekler için ise; birlikte gideceği reşit olan kişinin noterden sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten taahhütname alması gerekmektedir ve buna ek olarak kendisinin geçerli vize fotokopisi ve uçak rezervasyonu da eklenmelidir.
 9. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 10. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 11. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 12. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 13. Nüfus cüzdan fotokopisi
 14. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 15. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 16. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir.
 17. Protokol belgesi E-Devlet

          Devlet Memurları;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. Çalıştığınız kuruma ait görevini  ve seyahat tarihleri belirtilmiş, izinli olduğunuzu gösteren yazı kaşeli ve yetkili kişinin imzası   bulunmalıdır.
 7. Maaş bordrosu ıslak imzalı kaşeli, son 3 aylık alınmalıdır. 
 8. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 9. Bankadan son  6 aylık maaş hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri-Bankalar veriyor–zorunlu Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 10. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 11. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 12. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 13. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 14. Nüfus cüzdan fotokopisi
 15. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 16. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 17. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir
 18. Protokol belgesi E-Devlet

        Çiftçiler;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 4. Seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası olmalıdır.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı. 
 6. Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçilik belgesi aslı.  Islak imza kaşeli 
 7. Barkotlu hizmet dökümü, E-devlet ya da SGK kurumlarından barkotlu döküm olarak alınmalıdır.  
 8. Bankadan, son 6 aylık şahsi hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları. Banka imza sirküleri-Bankalar veriyor–zorunlu Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır.
 9. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 10. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 11. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 12. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 13. Nüfus cüzdan fotokopisi
 14. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 15. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 16. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir.
 17. Protokol belgesi E-Devlet

             Ev Hanımları;

 1. Eksiksiz ve doğru beyanda doldurulmuş başvuru kılavuzu.
 2. Geçerli pasaportunuzun süresi seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportunuzun resimli sayfası ve tüm işlenmiş sayfaların A4 boyutlu fotokopileri gerekmektedir.
 3. Eski pasaportların asılları ve tüm işlenmiş sayfaların fotokopileri.
 4. Seyahat sağlık sigortası her durumu kapsayacak şekilde olmalı ve Korona/COVID-19 maddesini ’de içermelidir. Minimum 8 gün olmalıdır. En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Dünya ülkelerinde geçerli olmalıdır. Seyahat sağlık sigortası poliçesi imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 5. İlgili makama vize talebi dilekçesi, İNGİLİZCE yazılmış, gidiş amacını anlatan ve seyahat tarihleri belirtilmiş vize istemini belirten dilekçe ıslak imzalı.
 6. İlgili makama hitaben masraflarını karşılayacak kişiden, masraflarını karşılayacağını içeren, seyahat tarihleri belirtilmiş  dilekçe. Başlıklı kâğıt var ise; başlıklı kâğıda yazılmalıdır. Not: Seyahat masrafları eş tarafından karşılanacak ise, evlilik cüzdanı gereklidir.
 7. Masraflarınızı karşılayacak kişiye ait evraklar; İşveren, çalışan, emekli, vb. kategorilerine göre olmalıdır. 
 8. Bankadan, son 6 aylık şahsi hesap hareketleri gösteren, ıslak imzalı kaşeli, bakiyesi minimum 8.000 üzeri TL üzerinde olan banka hesap özeti, varsa yatırım hesapları-Banka imza sirküleri. Bankalar veriyor–zorunlu Ayrıca varsa yatırım hesapları-maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka Hesabında Euro/GBP/ USD hesap hareketini gösteren banka hesap dökümü güncel tarihli İngilizce banka referans yazısı. Hesap hareketleri ile hesap sonundaki bakiye orantılı olmalıdır. Hesabınızda seyahatinizi finanse edebilecek yeterli meblağ bulunmalıdır.
 9. Var ise; tapu ve kira kontratları fotokopileri, ruhsat fotokopisi, kredi kartı özeti.
 10. Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu; Otel ve Uçak gibi rezervasyon belgelerinde, birlikte başvuru yapacak tüm şahısların isimlerinin yer alması gereklidir.
 11. Varsa beraber seyahat edilen kişiye ait geçerli vize fotokopisi veya yeşil pasaport sahibi ise, resimli sayfa fotokopisi eklenmelidir.
 12. Evli misafirlerimizin evlenme cüzdanı fotokopisi.     
 13. Nüfus cüzdan fotokopisi
 14. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş, çocuk görünecek. Düşünceler ve açıklamalar kısmı işletilmiş olacak. E-Devlet 
 15. Barkotlu tarihçeli ikametgâh belgesi E-Devlet 
 16. Yurda giriş /çıkış belgesi E-Devletten kabul edilir

Ziyaret Amaçlı Davetiye;

 • İngiltere’de davet eden aile bireyleri tarafından Davetiye Mektubu hazırlanmalı.
  Davet Mektubunda; davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve İngiltere’de konaklanacak adres, aile bireyleri hakkında detaylı bilgi ve doğum tarihleri, İngiltere’den dönüş tarihi gibi bilgileri içermeli.

Davet eden kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgisi, şirket pozisyonu, vatandaşlık statüsü belirtilmeli. Davetiye orijinal ve başlıklı kâğıda, imza ve kaşeli hazırlanmalı.
Davet eden kişinin vatandaşlık belgelerinin fotokopileri ile birlikte.

 • Davetiye sunan misafirler davetiye gönderen kişinin oturum kartı, çalışıyor ise maaş bordroları, işveren ise vergi beyannamesi, banka özetleri ve tapu veya kira kontratı fotokopilerini de sunmaları vize alımlarında kolaylık sağlamaktadır. 

          ÖNEMLİ BİLGİLER;

 • İngiltere konsolosluğu vize evraklarını tarama işlemine geçmiştir. Bu nedenle aracı kurum tarafından evraklar taranacak ve bu tarama işlemi karşılığında 270 TL ödeme almaktadır. Ödeme değişkenlik gösterebilir. Randevuya gelen misafirler bu ödemeyi kredi kartlarıyla başvuru merkezinde ödeyeceklerdir.
 • Sunulan tüm belgelerde zımba olmamalıdır. Delgeç kullanılmamalıdır ve tüm evraklar A4 boyutunda olmalıdır.
 1. 10 yıldan eski normal ya da yeşil pasaportlar ile yurtdışına seyahat edilememektedir.
 2. Vizenin verilip verilmemesi tamamıyla ilgili konsolosluğun tasarrufundadır. Vize talebinin reddedilmesi veya yeterli görülmemesi durumunda ÜCRET İADESİ yapılmamaktadır.
 3. Yukarıda belirttiğimiz evraklar standart evrak olup ilgili konsolosluk ilave evrak talep edebilir.
 4. Büyükelçilik müracaat tarihinden itibaren son 7 gün geriye dönük banka hesabı kabul etmektedir. Bu nedenle tüm evraklar hazırlandıktan sonra en son banka hesap dökümü alınmalıdır. 
 5. Birlikte gideceği reşit olan kişinin noterden sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten taahhütname alması gerekmektedir ve buna ek olarak kendisinin geçerli vize fotokopisi ve uçak rezervasyonu da eklenmelidir. 
 6. Birlikte seyahat edilecek kişiler başka şehirden başvuru yapacak ise hangi tarihte ve hangi ofisten başvuru yapacağını anlatan dilekçe mutlaka eklenmelidir.
 7. Konsolosluk ve elçilikler vize müracaatı yapıldıktan sonra ilave olarak evrak talep edebilirler.
 8. Evlilik, boşanma vb. durumlarda ad, soyadı değişiklikleri sebebiyle güncel olmayan pasaportunuz ile başvurunuz kabul edilmeyecektir.
 9. Ülkeye giriş hakkında karar verme yetkisi ülke sınır kapılarındaki yetkililere aittir. Seyahat eden kişinin, sınır kapılarında, geri dönüş bileti, sigorta, davetiye ve hesap cüzdanı vb. belgeleri yanında bulundurması son derece önemlidir. Birlikte seyahat edilecek kişiler başka şehirden başvuru yapacak ise hangi tarihte ve hangi ofisten başvuru yapacağını anlatan dilekçe mutlaka eklenmelidir.
 10. Evlilik, boşanma vb. durumlarda ad, soyadı değişiklikleri sebebiyle güncel olmayan pasaportunuz ile başvurunuz kabul edilmeyecektir.
 11. Konsolosluk ve elçilikler vize müracaatı yapıldıktan sonra ilave olarak evrak talep edebilirler.
 12. Vize için gerekli evrakların toparlanıp, pasaportunuzla birlikte acentemize göndermenizi ve  müracaat tarihine minimum 2 hafta  kalaya kadar evrakların teslim edilmelidir. Banka özeti, başvurunun yapılacağı hafta içinde alınmış olması gereklidir. Geç teslim edildiği takdirde acentemiz sorumlu değildir.

İstanbul’dan yapacağınız Schengen Vizesi başvururları için partnerimiz www.schengenvizesi.com adresinden bilgi alabilirsiniz.