Yesemek Açıkhava Müzesi

Yesemek Açık Hava Müzesi, kıymetli Gaziantep’imizin önemli tarihi mekânlarından biridir.

Yesemek Yesemek Açık Hava Müzesi ve Taş Ocağı ve taşlardan yapılan heykellerin sergilendiği Heykel Atölyesi, Gaziantep şehrimizin İslahiye ilçesine bağlıdır. İslahiye ilçesinde Yesemek mahallesi yakınlarında yer almaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular milatta öncesine dayanmaktadır. Görmüş olduğunuz atölyenin Milattan Önce 2000’li yılların son çeyreği ile Milattan sonra 800 yılları arasında kurulduğunu göstermektedir. Yesemek Açık Hava Müzesi, yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi olarak da bilinmektedir.  Atölyede hala birçok heykel yer almaktadır. Atölyedeki heykellerden dolayı döneme ait birçok bilgi elde edilmiştir.  Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Yesemek Açık Hava Müzesi yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel atölyesi olarak yer almıştır.

Yesemek Açıkhava Müzesi alanında taşlardan oyulmuş 300’den fazla heykel sergilenmektedir. Açık Hava Müzesi’ndeki eserlerin birçoğunu kapı aslanları oluşturmaktadır. Sfenksler, kanatlı aslanlar, oturan aslanlar, kapı aslanları, Amanos Dağları’nın Tanrısını temsil eden Dağ Tanrısı kabartmaları ve mimari öğelerin kendi doğal ortamlarında sergilendiği alan,  Gaziantep Müze Müdürlüğü öncülüğünde çevre düzenlemesi yapılarak açık hava müzesi haline getirilmiştir.

Eski zamanlarda düzenli bir koordine sistemle işletildiği anlaşılan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, ocaklar yardımıyla taşların kesilmesi, taşların yontulması için gerekli hazırlıkların yapılması ve taşlardan heykellerin oluşturulmasına kadar ki evrelerin  örnekleri ile görülebileceği dünyada eşi benzeri olmayan bir heykel okulu özelliğini taşımaktadır. Antik çağda büyük bir alanı kaplayan atölye ve atölye de mesleklerini yapan heykeltıraş sayısı, o dönemde yaşayan insanların sanata verdikleri önemin büyüklüğünü gösterir.